Sitenin Amacı
Mühendislik okuyan veya okumak isteyen arkadaşlara makine mühendisliği ve temel ders içerikleri hakkında bilgi vermektir. Sitenin içeriğini kendi tecrübelerim ve çeşitli kaynaklardan toplamış olduğum bilgiler oluşturmaktadır. Dökümanları mümkün mertebe kaynaklarıyla beraber sunmaya gayret gösterdim. Sitede makine mühendisliği, kişisel gelişim ve görsel bir çok içerik bulacaksınız.
Faydalı olacağını umuyorum.
Mühendisliğin Tarihi
Mühendislik biliminin insanoğlunun doğuşu ile eş zamanlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Çünkü ilk çağlardan beri, insanoğlu beslenme, barınma, korunma gibi hayati ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli alet ve gereçlerden (kazma, ok, vs.) faydalanmışlardır.
⮞ Yazının Devamını Okumak İçin Tıkla ⮜
Makine Mühendisi Kimdir?
Makine mühendisi, temel fizik kurallarını ve malzeme teknolojilerini bir araya getirerek mekanik ürünlerin tasarım, üretim, analiz, gelişim ve bakımıyla ilgili çalışmalar yürüten, fiziksel olayları matematiksel olarak modellemek amacıyla CAD-CAM programlarını kullanan kişidir.
Temel Dersler-Malzeme
İhtiyaçlarımızı karşılamak ve belli bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her türlü maddeye malzeme denir. Dişli çark yapımında kullanılan çelik, iletken tel olarak kullanılan bakır ve inşaat sektöründe kullanılan çimento, tuğla v.b maddeler birer malzemedir. Bir teknik eleman olarak amacımıza en uygun malzemeyi seçebilecek ve bu malzemenin mekanik özelliklerini bir takım işlemler (ısıl, termomekanik ve termokimyasal işlemler veya alaşımlandırma) ile değiştirebilecek ve malzeme için en uygun imalat yöntemini (talaşlı-talaşsız) seçebilecek bilgi ve donanıma sahip olmamız gereklidir.
⮞ Yazının Devamını Okumak İçin Tıkla ⮜
Temel Dersler-Statik
Statik, durağan anlamına gelen, fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre izafi hareket yapmıyorlarsa, o cisim için statik dengede denir. Bu da ancak cisim belirli bir referans noktasına göre hareket etmiyorsa ya da ağırlık merkezi sabit bir hıza sahipse olabilir. Statik dengedeki bir cisim, Newton'un birinci ve ikinci hareket yasalarıyla incelenebilir. Kuvvetler toplamının sıfıra eşitlenmesi denge için birinci, momentler toplamının sıfıra eşitlenmesi ise, ikinci koşuldur. Statik, yapıların mukavemet yönünden incelenmesi için kullanılır. Maddelerin mukavemeti statiğin mekanikle ilgili bir alanıdır.
⮞ Yazının Devamını Okumak İçin Tıkla ⮜
Temel Dersler-Mukavemet
Mukavemet, cisimlerin çeşitli dış etkiler ve bu dış etkilerin neden olduğu iç kuvvetler karşısında gösterecekleri davranış biçimini inceleyen bilim dalıdır. Mekanik biliminin bir alt kolu olan mukavemet bilimi rijit olmayan (şekil değiştirebilen) cisimlerin mekaniği olarak da tanımlanabilir. Rijit cisimler mekaniği, cisimlerin üzerlerine etkiyen dış tesirler ile şekillerini değiştirmediğini kabul ederken, rijit olmayan cisimler mekaniği şekil değiştirmeleri de gözönüne alır.
⮞ Yazının Devamını Okumak İçin Tıkla ⮜
Temel Dersler-İmalat Yöntemleri
Malzemelerin, şekilleri ve imalat yöntemleri birbirleri ile etkileşim içindedir. Malzemeye uygulanan imalat yöntemleri, malzeme özelliklerini etkilemektedir. İmalat yöntemleri temelde talaşlı ve talaşsız imalat yöntemleri olarak ikiye ayrılır. Talaşlı imalat yöntemlerine örnek olarak frezeleme, tornalama, tel erezyon verilebilir. Talaşsız imalat yöntemleri ise dövme, kaynak, plastik enjeksiyondur.
⮞ Yazının Devamını Okumak İçin Tıkla ⮜
Temel Dersler-Makine Elemanları
Birbirinden farklı makine, tesisat ve mekanik cihazlarda temelde yapıları ve fonksiyonları aynı olan, farklı boyutlara sahip elemanlar bulunur. Bu elemanlara makine elemanları denir. Makine elemanlarını ilgilendiren makineler ise genel olarak motor gibi bir güç kaynağı ve işi yapan bir iş parçası yada sistemi olmak üzere iki ana gruptan oluşur. Bu iki grup birbirlerine bir güç ve hareket iletim elemanı veya kaplin, kavrama vb. gibi bir irtibat elemanı ile bağlanır.
⮞ Yazının Devamını Okumak İçin Tıkla ⮜
Temel Dersler-Akışkanlar Mekaniği
Akışkanlar Mekaniği, akışkanların hareketli (akışkanlar dinamiği) ve durağan (akışkanlar statiği) haldeki davranışlarını ve yine akışkanların diğer akışkanlar ve katılar ile olan ilişkini inceleyen bilim dalıdır. Akışkanlar mekaniği sıvı ve gazların görüldüğü her alana girer. Evlerimizde kullandığımız elektrik süpürgesine, insan vücudundaki kan dolaşımından, medikal ürünlere her alan akışkanlar mekaniği ile doğrudan ilişkilidir.
⮞ Yazının Devamını Okumak İçin Tıkla ⮜
Temel Dersler-Hidrolik-Pnömatik
Akışkan gücü olarak basınçlı yağın kullanıldığı sistemler hidrolik sistemlerdir. Yağ tanktan hidrolik pompayla emilir ve sıkıştırılarak basıncı yükseltilir. Pnömatikte ise basınçlı akışkan olarak hava kullanılır. Hava atmosferden kompresörlerle emilir ve sıkıştırılarak basıncı yükseltilir. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde basınçlı akışkan iş elemanlarına etki ederek doğrusal ve dairesel hareket elde edilir.
⮞ Yazının Devamını Okumak İçin Tıkla ⮜